Móc treo di động sau cửa Wellex MH607

Vật liệu nhôm, nhựa polycarbonate
Kích thước 600×40 mm, khoảng cách đến đỉnh cánh cửa180mm
Đặc trưng Khoảnh cách móc có thể điều chỉnh được, mỗi móc tối đa treo 3kg