Mắc treo, giá treo 2 tầng sau cửa Wellex Hàn Quốc UD-H