Móc Phơi CH-M(G)

Vật liệu Nhựa ABS
Kích thước  420×240 mm
Tải trọng Mỗi kẹp: 1kg