Cây treo, để đồ Inox gấp gọn chống sàn – SJG2032-3(800)