Giàn phơi cửa sổ BSG Series

Vật liệu Thép không gỉ 201, nhựa polycarbonate
Kích thước  Giá: 12.7Æx0.5T, cột: 19.1Æx0.5T
Chọn lựa Giá: 800,1000 mm / cột: 100mm mỗi đơn vị
Tải trọng Mỗi giá: 10kg
Đặc trưng Điều chỉnh chiều dài, vị trí giá, khi không sử dụng có thể gấp lại được