Giá treo tường SH607

Vật liệu nhôm, nhựa polycarbonate
Kích thước 600, 800, 1000x400mm
Đặc trưng Khoảnh cách móc có thể điều chỉnh được, mỗi móc tối đa treo 2kg